-->

Πέμπτη, 19 Απριλίου 2012

όλοι στην προσπάθεια άμβλυνσης του προβλήματος της απασχόλησης εκτός από τον Δήμο Αρταίων;


                                                        ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ακόμα μία επιτυχία στην προσπάθεια άμβλυνσης του προβλήματος της απασχόλησης σημειώνει ο Δήμος Νικολάου Σκουφά μέσω της εγκεκριμένης πρότασης για τις Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες. Η κατάθεση της πρότασης με προϋπολογισμό 485.000 ευρώ έγινε με τη σύμπραξη της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, των Δήμων Νικολάου Σκουφά, Γεωργίου Καραϊσκάκη και Κεντρικών Τζουμέρκων και την ΕΤΑΝΑΜ.

Στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος,
όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενο Δελτίο Τύπου, είναι η πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού των ευπαθών ομάδων και η ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Πιο αναλυτικά, αποσκοπεί στο να εφοδιάσει ανέργους με τις απαραίτητες δεξιότητες για μετέπειτα επαγγελματική κατάρτιση. Κάποιες από τις δράσεις που προβλέπονται είναι η δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις και η συμβουλευτική σε κάθε είδους εργασιακά θέματα.

Μέσα στη γενικότερη οικονομική δυσχέρεια, παρατηρούμε σταδιακή αύξηση της ανεργίας και για το λόγο αυτό η Τοπική Αυτοδιοίκηση καλείται να σταθεί με κάθε τρόπο πλάι στην τοπική κοινωνία. Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά επισημαίνει τακτικά την ανάγκη ύπαρξης παρόμοιων δράσεων με στόχο την κατάρτιση αλλά και άλλων που ενισχύουν οικονομικά την αυτοαπασχόληση. Εν μέσω οικονομικής κρίσης και με σταθερά βήματα ευελπιστούμε να προσφέρουμε κάθε δυνατή βοήθεια στο ζήτημα αυτό.
Αναλυτικός πίνακας κατάταξης για την περιφέρεια Ηπείρου                                                                                                   Ο Δήμαρχος Νικολάου Σκουφά,

Ευστάθιος Γιαννούλης

Δεν υπάρχουν σχόλια: