-->

Τετάρτη, 25 Απριλίου 2012

Αναστολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας (5μηνα)


Σχετικά με την αναστολή των διαδικασιών υποβολής αιτήσεων προγράμματος κοινωφελούς εργασίας από το Δήμο Αρταίων ανακοινώνεται ότι:
Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» με διακριτικό τίτλο «ΙCSD» λαμβάνοντας υπόψη την από την μεσημβρίαν της 24/4/2012 ενημέρωση της ΕΥΔ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» με θέμα «ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ» στην οποία ρητά αναφέρονται τα κάτωθι:

«Ενημερώνουμε τους Δικαιούχους του προγράμματος της Κοινωφελούς εργασίας, ότι κατόπιν υποδείξεως του ΑΣΕΠ αναστέλλονται οι διαδικασίες επιλογής και πρόσληψης ωφελούμενων μέχρι την διενέργεια των εκλογών. Όλες οι προθεσμίες που προβλέπονται στην οικεία πρόσκληση παρατείνονται κατά ίσο χρονικό διάστημα (12 ημέρες).»
προβαίνει από την Τετάρτη 25/4/2012 σε αναστολή της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων για την προκήρυξη ΚΟΧ 21.401/1/2012, που αφορά το πρόγραμμα της κοινωφελούς εργασίας που υλοποιεί το Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στον Δήμο Αρταίων λόγω των εθνικών εκλογών. Οι νέες ημερομηνίες για την κατάθεση των αιτήσεων και την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα καθοριστούν με νεώτερες ανακοινώσεις.
Αναφορικά με τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά μέχρι την 24η Απριλίου 2012 σας ενημερώνουμε ότι είναι έγκυρες και δεν θα χρειαστεί επανακατάθεση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: