-->

Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2011

Δελτίο τύπου Π.Ε. Άρτας για θέματα Αλιείας

Από το τμήμα Αλιείας ανακοινώνεται ότι έχουν εκδοθεί:
1). η αριθ.3136/7-11-2011 ΚΥΑ «Καθορισμός διαδικασιών υπαγωγής πράξεων και καταβολής των οικονομικών ενισχύσεων στους δικαιούχους για το μέτρο 2.3 –Μεταποίηση & Εμπορία- του Άξονα Προτεραιότητας 2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013 »  &
2). η αριθ. 3135/7-11-2011 ΚΥΑ «Καθορισμός διαδικασιών υπαγωγής πράξεων και καταβολής των οικονομικών ενισχύσεων στους δικαιούχους για το μέτρο 2.1 –Υδατοκαλλιέργεια- του Άξονα Προτεραιότητας 2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Π.Ε. Άρτας, Φλέμιγκ 6, Άρτα, τηλ.: 2681364444.

Δεν υπάρχουν σχόλια: