-->

Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2011

Δράση 2.1 «Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών» του Μέτρου 2.1.4. «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις».

Από το Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης Δήμου Αρταίων ανακοινώνεται ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καλεί τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς να συμμετάσχουν στη δράση 2.1 «Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών» του Μέτρου 2.1.4. «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις».

Στόχος της δράσης είναι:
  1. Μείωση εφαρμοζόμενων λιπασμάτων
  2. Μείωση κατανάλωσης νερού
  3. Δημιουργία χώρων οικολογικής αντιστάθμισης

Στη δράση μπορούν να ενταχθούν εκτάσεις με αρδευόμενες καλλιέργειες βαμβακιού, αραβοσίτου, κηπευτικών και σακχαρότευτλων.

Δικαιούχοι είναι: Φυσικά και νομικά πρόσωπα εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών.

Το ύψος ενίσχυσης υπολογίζεται με βάση την έκταση, το είδος καλλιέργειας, τη μεθοδολογία και την περιοχή.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων μέχρι 31/12/2011.

Τόπος υποβολής και πληροφορίες:
  1. Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Άρτας
  2. ΚΕΠΠΥΕΛ Άρτας
  3. Ένωση Αγροτικών Συν/σμών

Δεν υπάρχουν σχόλια: