-->

Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2011

Αρχίζει το ουσιαστικό μέρος υλοποίησης του έργου «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Πέτα"

Την Τρίτη 22 Νοεμβρίου και ώρα 1000 στην Φιλιππιάδα,  πραγματοποιήθηκε η δημοπρασία του έργου «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Πέτα» συνολικού προϋπολογισμού 4.040.000 €. Έγινε η παραλαβή και εξέταση των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία αυθημερόν και ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής. Αφού κρίθηκαν όλες οι προσφορές των διαγωνιζόμενων ως παραδεκτές, η Επιτροπή διαγωνισμού ανέδειξε μειοδότη με ποσοστό μέσης έκπτωσης 10,73% την Κ/Ξ ΔΟΜΙΚΗ ΑΡΤΑΣ Α.Τ.Ε. – ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ Α.Τ.Ε. – ΕΛΙΓΜΟΣ Α.Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: