-->

Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2012

Προτάσεις έργων του Δήμου Νικ.Σκουφά στο πρόγραμμα ΑΝΑΣΑ

Με την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης στις 30-1-2012 στην Αμφιλοχία, φαίνεται να έγιναν τα πρώτα βήματα για την ενεργοποίηση του ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος «Αειφορική Ανάπτυξη στον Αμβρακικό». Εκεί, παρευρέθηκε και ο Δήμαρχος Νικολάου Σκουφά κ. Ευστάθιος Γιαννούλης στηρίζοντας την προσπάθεια αποκατάστασης του οικοσυστήματος του Αμβρακικού.

Μετά την ομιλία του προέδρου της Επιτροπής κ. Θάνου Μωραΐτη, υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, στην οποία δεσμεύτηκε να διατεθούν οι αναγκαίοι πόροι για την πραγματοποίηση των έργων που θα αποφασιστούν, οι αρμόδιοι φορείς της Επιτροπής Παρακολούθησης ενέκριναν τον κανονισμό λειτουργίας της. Ο Πρόεδρος και πολλοί εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης κατέθεσαν κι αυτοί τις απόψεις τους δηλώνοντας την ικανοποίησή τους για την έκβαση της κατάστασης.

Αναμένοντας τους πόρους, ο Δήμος Νικολάου Σκουφά δηλώνει τη διάθεση σύμπραξης με τους άλλους Δήμους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα για την αποτελεσματικότερη διενέργεια των έργων. Ακόμη, εκφράζει απόλυτη σοβαρότητα μπροστά σ’ αυτό το πλέον σημαντικό ζήτημα. Άλλωστε, πολλές φορές στο παρελθόν έχει πιέσει για την προστασία του οικοσυστήματος του Αμβρακικού με στόχο την περιβαλλοντική, οικονομική και τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Φαίνεται πως οι προσπάθειές του βοήθησαν στο να ενεργοποιηθεί, αν και αρκετά αργότερα, το πρόγραμμα «Ανάσα» που θα αποτελέσει μία όαση για την περιοχή του Αμβρακικού.

Σήμερα, με πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη κ. Ψαθά πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση των ενδιαφερόμενων φορέων της Ηπείρου. Εκεί, αποφασίστηκε να κατατεθεί ύστερα από διάλογο μία κοινή πρόταση από μέρος της Ηπείρου. Ο Δήμαρχος Ευστάθιος Γιαννούλης που παρευρέθηκε στη συνάντηση κατέθεσε για ένταξη στο πρόγραμμα «ΑΝΑΣΑ» τις εξής προτάσεις:
·         Καθαρισμός, εκβάθυνση και οριοθέτηση της κοίτης του ποταμού Αράχθου, από τις εκβολές του ως την τοπική κοινότητα Ακροποταμιάς, για την απομάκρυνση μπαζών, σκουπιδιών και φερτών υλικών, ώστε να διευκολύνεται η είσοδος γλυκού νερού στον κόλπο και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία των νερών.
·         Βελτιώσεις των ιχθυοσυλληπτικών εγκαταστάσεων στα φυσικά διβάρια των λιμνοθαλασσών Άγριλου και Κόφτρας – Παλιομπούκας, των τάφρων διαχείμανσης και των στοιχειωδών υποδομών των αλιευτικών συνεταιρισμών.
·         Βελτιώσεις των υποδομών πρόσβασης στα φυσικά διβάρια.
·         Εκσυγχρονισμός της υποτυπώδους υποδομής ελλιμενισμού σκαφών των ελεύθερων αλιέων στην περιοχή «Πλατανάκι» της λιμνοθάλασσας Κόφτρα – Παλιομπούκα.
·         Δημιουργία αλιευτικού καταφυγίου ελλιμενισμού σκαφών στην περιοχή της Κόπραινας, όπου λειτουργεί και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Δήμου. Το αλιευτικό καταφύγιο αποτελεί χρόνιο αίτημα των αλιέων του τοπικού συνεταιρισμού της λιμνοθάλασσας του Άγριλου.
·         Κατασκευή προστατευτικών αναχωμάτων ή εγκατάσταση αντλιοστασίων, για την αποτροπή εισόδου των νερών της θάλασσας προς την γεωργική περιοχή και τις καλλιεργούμενες εκτάσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: