-->

Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2012

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου στις 8-2-2012

 Την Τετάρτη 8-2-2012 και ώρα  7:30μμ, θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π.(Πρ/σμός)
 2. Συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης της Παραβατικότητας (ΤοΣΠΠα)
 3. Συμμετοχή του Δήμου Αρταίων στο δίκτυο ROM και ορισμός εκπροσώπου στις Γενικές Συνελεύσεις και τα άλλα όργανα του Δικτύου.
 4. Έγκριση δαπάνης για εκδηλώσεις Καρναβαλιού και Καθαράς Δευτέρας
 5. Ορισμός μελών επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών μηχανολογικού εξοπλισμού (οχημάτων, υπερκατασκευών, κοντέινερ) και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών για το έτος 2012, για την υπηρεσία καθαριότητας
 6. Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής προμηθειών του μηχανολογικού εξοπλισμού (οχημάτων, υπερκατασκευών, κοντέινερ) για το έτος 2012, για την υπηρεσία Καθαριότητας»
 7. Ορισμός μελών επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών (πλην μηχανολογικού εξοπλισμού) και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών για το έτος 2012, για την υπηρεσία καθαριότητας
 8. Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής προμηθειών (πλην μηχανολογικού εξοπλισμού) της υπηρεσία Καθαριότητας, για το έτος 2012
 9. Ορισμός μελών επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών υπηρεσιών και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών για το έτος 2012, για την υπηρεσία καθαριότητας»
 10. Ορισμός μελών επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών υπηρεσιών και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών για το έτος 2012, για την υπηρεσία Πρασίνου
 11. Ορισμός μελών επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών για το έτος 2012, για την υπηρεσία Πρασίνου
 12. Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής προμηθειών της υπηρεσίας Πρασίνου, για το έτος 2012
 13. Χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων
 14. Απόφαση για υποκατάσταση αναδόχου λόγω θανάτου
 15. Αποδοχή ένστασης του αναδόχου του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας οδών τεχνικά έργα τσιμεντοστρώσεις Τ.Δ. Κορφοβουνίου»
 16. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τμήματος οδού Ισαίου»
 17. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση Βελτίωση δρόμου από αποθήκη Συνεταιρισμού προς Περδικάρι Τ.Δ. Ροδαυγής
 18. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδών Τ.Δ. Γραμμενίτσας»
 19. Αποδοχή και παραλαβή μελέτης: «Μελέτη αναδάσωσης καμένης αναδασωτέας έκτασης στη θέση Αγ. Παρασκευής Τ.Κ. Αμμοτόπου»
 20.  Αποδοχή και παραλαβή μελέτης: «Μελέτη δασικού δρόμου αντιπυρικής προστασίας περιμετρικά της Τ.Κ. Αμμοτόπου»
 21. Λήψη απόφασης ότι δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις για το έργο: «Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. Αμμοτόπου (Άγ. Ανάργυροι – Κιάφα, Τζούκα- Κρανούλες και Συν/σμός Αμπέλια- Παλιούρα)
 22. Λήψη απόφασης ότι δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις για το έργο: «Ανάπλαση κύριας εισόδου- πλακόστρωση κεντρικής δημοτικής οδού του οικισμού Τ. Κ. Ροδαυγής και πεζοδρομήσεις σε δημοτικές οδούς οικισμού Αμπελίων Τ.Κ. Αμμοτόπου»

Δεν υπάρχουν σχόλια: