-->

Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2012

Tεχνικός έλεγχος δίκυκλων μοτοσικλετών

Από τη Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών της ΠΕ Άρτας ανακοινώνεται ότι προσκαλούνται για τεχνικό έλεγχο οι δίκυκλες μοτοσικλέτες στην άδεια κυκλοφορίας των οποίων αναγράφεται ως διεύθυνση κατοικίας ή ως έδρα της επιχείρησης του κατόχου η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας (Νομός Άρτας) όπως παρακάτω:


Ο  ΑΡΙΘΜΟΣ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΕΛΕΓΧΟΥ
Όλες οι εκπαιδευτικές δίκυκλες μοτοσικλέτες
Από 01-02-2012 έως 29-02-2012
Να λήγει σε   1 (ΕΝΑ)
Από 01-03-2012 έως 31-03-2012
Να λήγει σε   2 (ΔΥΟ)
Από 01-04-2012 έως 30-04-2012
Να λήγει σε   3 (ΤΡΙΑ)
Από 01-05-2012 έως 31-05-2012
Να λήγει σε   4 (ΤΕΣΣΕΡΑ)
Από 01-06-2012 έως 30-06-2012
Να λήγει σε   5 (ΠΕΝΤΕ)
Από 01-07-2012 έως 31-07-2012
Να λήγει σε   6 (ΕΞΙ)
Από 01-08-2012 έως 31-08-2012
Να λήγει σε   7 (ΕΠΤΑ)
Από 01-09-2012 έως 30-09-2012
Να λήγει σε   8 (ΟΚΤΩ)
Από 01-10-2012 έως 31-10-2012
Να λήγει σε   9 (ΕΝΝΕΑ)
Από 01-11-2012 έως 30-11-2012
Να λήγει σε   0 (ΜΗΔΕΝ)
Από 01-12-2012 έως 31-12-2012


Οι δίκυκλες μοτοσικλέτες που θα αντικαταστήσουν τις πινακίδες τους από 01-02-2012 και μετά, υποχρεούνται να προσέλθουν για τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με τον προηγούμενο αριθμό κυκλοφορίας.
Όσες δίκυκλες μοτοσικλέτες έχουν ταξινομηθεί ως καινούργιες από 01-02-2008 και μετά υποχρεούνται να προσέλθουν για τεχνικό έλεγχο με την συμπλήρωση τεσσάρων (4) ετών από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας, στο χρονικό διάστημα από τρείς (3) εβδομάδες πριν έως μια (1) εβδομάδα μετά την ημερομηνία αυτή.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνούν με τα ΙΚΤΕΟ για τον καθορισμό της ημερομηνίας ελέγχου.
Ο κάτοχος του οχήματος ο οποίος δεν το προσκομίζει για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο εντός της καθοριζόμενης ημερομηνίας τιμωρείται σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.
Μετά την έναρξη του προγράμματος πρόσκλησης (01-02-2012), για τυχόν μεταβιβάσεις, αλλά και ταξινομήσεις μεταχειρισμένων δίκυκλων μοτοσικλετών στην Ελλάδα για πρώτη φορά, με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, θα πρέπει να προσκομίζεται ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: