-->

Κυριακή, 10 Ιουνίου 2012

Υποβολή προτάσεων στο ΕΠΑΛ


Από το τμήμα Αλιείας ανακοινώνεται ότι, από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων του ΕΠΑΛ 2007-2013 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, έχει εκδοθεί Υπουργική Απόφαση – Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων, για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013, Μέτρο 1.3 «Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων».
Ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων 1-7-2012 μέχρι 30-9-2012.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας, Φλέμιγκ 6, 47100 ΑΡΤΑ
Η σχετική πρόσκληση υπάρχει στο δικτυακό τόπο www.alieia.gr
Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 213-1501180, 213-151182, 213-1501183 και στο Τμήμα Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας τηλ. 2681364461, 2681364463.

Δεν υπάρχουν σχόλια: