-->

Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2011

Δημοπρατήθηκε το έργο «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Πέτα»

Στις 22/11/2011 πραγματοποιήθηκε στη Φιλιππιάδα η δημοπράτηση για το έργο «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Πέτα». Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου 2007-2013 και ο συνολικός προϋπολογισμός του είναι 4.040.000 €. Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά θεωρείται κύριος του έργου, αλλά μην διαθέτοντας διαχειριστική επάρκεια, φορέας υλοποίησης είναι ο Δήμος Ζηρού. Οι δύο Δήμοι υπέγραψαν σχετική προγραμματική σύμβαση, την τήρηση της οποίας θα παρακολουθεί η νεοσυσταθείσα Κοινή Επιτροπή.
Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά αντιλήφθηκε τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δημότες σε καθημερινή βάση και παρατήρησε πως το κόστος συντήρησης του υδρευτικού δικτύου είναι υψηλό (20.000 ετησίως) και οι ποσότητες νερού που χάνονται, μεγάλες (50 μ3 καθημερινά). Για το λόγο αυτό, σε αξιοσημείωτα μικρό χρονικό διάστημα από την εφαρμογή του Καλλικράτη, ξεκίνησε τις διαδικασίες για τη λήψη των αδειοδοτήσεων.
Μέσω του έργου, που εκτιμάται να ξεκινήσει στους επόμενους δύο μήνες, θα ανοίξουν αρκετές θέσεις εργασίας. Στόχος του είναι να καλύψει τις ανάγκες που θα παρουσιαστούν έως και τα επόμενα σαράντα χρόνια. Περιλαμβάνει ένα σύγχρονο δίκτυο ύδρευσης (22-23 χλμ) που χωρίζεται σε τρεις (3) ανεξάρτητες ζώνες με καινούριες γεωτρήσεις και νέα δεξαμενή. Ακόμα και σε περίπτωση βλάβης, θα απομονώνεται συγκεκριμένη ζώνη για να μην ταλαιπωρείται όλη η περιοχή.
Η βελτίωση του δικτύου θα δώσει οριστική λύση σε αρκετές περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Πέτα, των οποίων διαταράσσεται η καθημερινότητά των κατοίκων, μέχρι και σήμερα. Στόχος του Δήμου Νικολάου Σκουφά, μέσω του έργου αυτού, είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλεί το υπάρχον δίκτυο ύδρευσης και η άμεση καλυτέρευση της ποιότητας ζωής των δημοτών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: